Új Hae-Jeok: Ba-Da-Ro Gan San-Jeok Ingyenes Avi 4K, 720P